• Exhibitions
 • Artists
 • News
 • Fairs
 • Books
 • Contact
 • Catherine Biocca

  Infinity Pool

  17.1.2019–22.2.2019 Prague Curated by Christina Gigliotti
  • Text by Christina Gigliotti (EN)
  • Text by Christina Gigliotti (CZ)

  Link to exhibition video (excerpt 1)

  Link to exhibition video (excerpt 2)

  There is something remarkably soothing about staring into a fish bowl or an aquarium. While passively gazing upon the contained aqueous life forms bobbing back and forth, the depths and mysteries of the sea are smoothly domesticized and shrunken down to the size of a TV screen. The certain calm perhaps emanates from the unquestioned, unchallenged roles of viewer and object, the feeling of one’s ability to see everything, and engage or disengage at will.

  For the exhibition Infinity Pool, Catherine Biocca has created an immersive and ever-expanding environment that challenges our depth perception as well as the seemingly unshakeable relationship between the object and the viewer. Through sculptural installation, painting, and video animations, Infinity Pool presents various dimensional layers of which the exhibition viewer becomes an immediate and involuntary part of. Seemingly inanimate at first glance, Biocca’s anthropomorphized aquatic characters converse and judge their surroundings, reveal their anxieties and desires, and make plans for later. Sculptural references to historical triumphs are worn down and repurposed, at best hanging on to their decorative qualities. With omniscience stripped and communication lines opened, Infinity Pool invites the viewer to jump head first into the fishbowl.

  Catherine Biocca (b. 1984 in Rome, lives and works in Berlin) graduated from Kunstakademie Düsseldorf in 2013 and received her postgraduate/residency program at Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam, during 2014-2015. Selected solo exhibitions include Ancient Workers at Kunstfort Vijfhuizen, NL (2018), Credit Card at VHDG, Leeuwarden, NL (2018), PREMIUM CLIENT at PSM Gallery in Berlin (2018), Bonsai Feeling at Kunstverein Nürnberg, DE (2017), and SS SAD SYMPHONY at Frutta in Rome (2017). Her work has been included in group exhibitions at Bank Space Gallery, London (2017), GAK Bremen, DE (2017), and the 3rd Animation Biennial Shenzhen (2016).

  Odkaz na video z výstavy (ukázka 1)

  Odkaz na video z výstavy (ukázka 2)

  Když se upřeně díváme do akvária, je v tom cosi zvláštně uklidňujícího. Zatímco pasivně pozorujeme, jak se vodní formy života pohybují tam a sem, hloubky a záhady moře se lehce stávají domestikovanými a smrsknou se na velikost televizní obrazovky. Tento klid možná vychází z nepochybné a nezpochybnitelné role diváka a objektu, pocitu, že máme schopnost vidět vše, a můžeme se dle libosti zapojit nebo zůstat mimo.

  Pro výstavu Infinity Pool vytvořila Catherine Biocca prostředí, které zpochybňuje naše vnímání hloubky, stejně jako zdánlivě neotřesitelný vztah mezi objektem a divákem. Za pomoci objektů, malby a videa představuje Infinity Pool různé dimenzní roviny, jejichž součástí se divák okamžitě a nedobrovolně stává. Na první pohled neživotné a antropomorfizované vodní postavy spolu hovoří a glosují své okolí, odhalují své obavy a touhy, a plánují budoucnost. Sochařské odkazy na historické úspěchy jsou omšelé, jejich účel byl pozměněn, a v nejlepším případě si uchovaly své dekorativní kvality. Vševědoucnost zmizela, komunikační kanály jsou otevřené, a Infinity Pool vyzývá diváka, aby se po hlavě vrhl do akvária.

  Catherine Biocca (nar. 1984 v Římě, žije a pracuje v Berlíně) ukončila v r. 2013 studium na Kunstakademie v Düsseldorfu a poté studovala v residenčním postgraduálním programu na Rijksakademie van beeldende kunsten v Amsterdamu (2014-2015). K vybraným samostatným výstavám patří Ancient Workers v Kunstfort Vijfhuizen v Holandsku (2018), Credit Card v galerii VHDG v Leeuwardenu v Holandsku (2018), PREMIUM CLIENT v PSM Gallery v Berlíně (2018), Bonsai Feeling v Kunstverein Nürnberg v Německu (2017) a SS SAD SYMPHONY v galerii Frutta v Římě (2017). Její práce byly součástí skupinových výstav v Bank Space Gallery v Londýně (2017), GAK Bremen v Německu (2017) a 3. bienále animace v Shenzhenu (2016).