• Exhibitions
 • Artists
 • News
 • Fairs
 • Books
 • Contact
 • Emmy Skensved

  Room & Bored

  13.9.2018–27.10.2018 Prague Curated by Christina Gigliotti
  • Text by Christina Gigliotti (EN)
  • Text by Christina Gigliotti (CZ)

  Soundcloud link to audio track

  We are altogether alone. Alone together. Last night while trying to fall asleep I heard my neighbors’ baby wailing loudly as if it were in the room with me. At 3:12am my phone notified me of a message from my mother who lives in a different time zone – I forgot to change the settings to airplane mode so the sound wrenched me out of my dreams into my own bedroom, fuzzy and grey and throbbing with my confusion. Below my window, a few drunken tourists sang and stomped down the sidewalk to the next bar. No sleep, no quiet. Ariana Grande’s Into You relentlessly repeats while I brush my teeth the next morning in a bathroom with no window curtain. We are never alone, altogether alone, alone together.

  How do we find solitude? Surely there must be a kind of solitude past postcard imagery of mountains and babbling brooks in remote destinations. Is it possible to find calm seclusion in spasmodic, hyper-connected urban settings, in thinly walled apartments and office cubicles? One can feel lonely anywhere, but how can welcomed moments of silence be reached, when we ourselves are never unreachable? In Room & Bored, Emmy Skensved presents an environment that encourages rest and momentary isolation in order to explore how idleness and boredom are necessary for self-reflection and the creative process. Her whispering inner monologue wanders through domestic spaces and communication channels, conceptualizing the ideal habitat for exactly this kind of mental activity – interior introspection.

  -

  Emmy Skensved is a Canadian artist who has been based in Berlin since 2007. Her practice spans a variety of media including digital animation, audio, installation, and web design, and touches upon themes of new technology, economic and bodily consumption, subculture and social ritual. She received her BFA from OCAD University (Toronto, CA) and her MFA from the University of Waterloo (Waterloo, CA). She has received grants and awards from Canada Council for the Arts, Toronto Arts Council, Goethe Insitute, and the Institute für Auslandsbeziehungen. Some of her recent exhibitions include Hybrid Layers at ZKM in Karlsruhe, DE (2017), GEOLOGOS I at Komplot in Brussels (2016), TeraTear at the Moscow Biennale for Young Art (2016), Swimminal Poolitics in Samos, GR (2015), Deep Skin at SNOlab in Sudbury, CA (2015) and eStamina at Import Projects in Berlin (2015). She will present her work in an upcoming duo exhibition (with Gregory Blunt) at the Art Gallery of Southwestern Manitoba in Brandon, CA.

  Soundcloud link to audio track

  Jsme všichni společně sami. Sami spolu. Včera v noci, když jsem se pokoušela usnout, jsem slyšela hlasitě křičet dítě u sousedů, jako by bylo v pokoji se mnou. Ve 3:12 mě telefon upozornil na zprávu od matky, která žije v jiném časovém pásmu – zapomněla jsem změnit nastavení na režim v letadle a zvuk mě vyrval ze snů do ložnice, rozmazané a šedé a pulsující mým zmatkem. Pod oknem zpívalo několik opilých turistů, co dusali po chodníku k dalšímu baru. Žádný spánek, žádný klid. Píseň Ariany Grande Into You zní pořád dokola, když si ráno čistím zuby v koupelně, kde na okně není záclona. Nikdy nejsme sami, úplně sami, sami spolu.

  Jak najít samotu? Jistě musí existovat i jiný druh samoty než pohlednicové obrázky hor a zurčících potoků v odlehlých končinách světa. Lze najít klidné útočiště v neklidném, ultrapropojeném městském prostředí, v bytech s tenkými stěnami a kancelářských kójích? Člověk se může cítit osamělý kdekoli, ale jak můžeme dosáhnout vzácných chvil ticha, když my sami jsme vždy na dosah? Na výstavě Room & Bored představuje Emmy Skensved prostředí, které navozuje odpočinek a chvilkovou izolaci, a ukazuje, jak jsou nečinnost a nuda důležité pro sebereflexi a kreativitu. Její šeptaný vnitřní monolog se toulá prostorem a komunikačními kanály, a konceptualizuje ideální obydlí pro přesně tento druh duševní činnosti - interiérovou introspekci.

  -

  Emmy Skensved je kanadská umělkyně, od roku 2007 žije v Berlíně. Její umělecká praxe zahrnuje řadu médií včetně digitální animace, audia, instalací a web designu, a dotýká se témat nových technologií, ekonomické a fyzické konzumace, subkultury a společenských rituálů. Emmy Skensved získala titul BFA na OCAD University (Toronto, Kanada) a MFA na University of Waterloo (Waterloo, Kanada). Je držitelkou grantů a ocenění Canada Council for the Arts, Toronto Arts Council, Goethe Insitute a Institute für Auslandsbeziehungen. K jejím posledním výstavám patří Hybrid Layers v ZKM v Karlsruhe (2017), GEOLOGOS I v galerii Komplot v Bruselu (2016), TeraTear na Moskevském bienále mladého umění (2016), Swimminal Poolitics v Samosu v Řecku (2015), Deep Skin v galerii SNOlab v kanadském Sudbury (2015) a eStamina na Import Projects v Berlíně (2015). Svou práci představí na připravované společné výstavě s Gregory Bluntem v Art Gallery of Southwestern Manitoba v kanadském Brandonu.