• Exhibitions
 • Artists
 • News
 • Fairs
 • Books
 • Contact
 • Helena Hladilová

  I'm Not Going

  14.1.2017–4.3.2017 Prague Curated by Christina Gigliotti
  • Text by Christina Gigliotti (EN)
  • Text by Christina Gigliotti (CZ)

  Come in
  You are welcome here
  Close in on me, so that we may lose our bodies
  I’m not going anywhere
  Because out there it's cruel
  But they can't see us anymore
  Once you're here, you will forget names and cities

  I'm not going
  I’m not going anywhere
  My fingers will trace the indentations
  That have settled into your skin from too much sleep

  Helena Hladilová (b. 1983 in Kroměříž, lives and works in Italy) mainly works in the medium of sculpture, using everyday materials and creating recognizable surroundings that borderline on the uncanny. Constantly changing and transforming, her exhibitions often take on a life of their own, at times becoming autonomous even from the artist herself. She graduated from The Faculty of Fine Arts at the VUT in Brno, and continued her Master's at the Sculpture Studio at The Academy of Fine Arts in Carrara, Italy.

  Her most recent solo exhibitions include Fake Lake (2016) at the National Gallery in Prague Trade Fair Palace (as part of the larger exhibition Generosity: The Art of Giving), and Group Show at Berlinskej Model (2016). Her works have been included in group exhibitions at The American Academy in Rome (2016), MAXXI in Rome (2016), and Fanta Spazio in Milan (2015), among others.

  Pojďte dál.
  Jste tu vítáni.
  Pojďte blíž ke mně – můžeme se zbavit vlastních těl.
  Nejdu nikam
  Protože tam venku vládne krutost
  Ale oni už nás nevidí
  Jakmile jsi tady, zapomeneš jména i města

  Já nejdu
  Nejdu nikam
  Moje prsty budou přejíždět po prohlubních v tvé kůži,
  které způsobil nadměrný spánek

  Helena Hladilová (narozena roku 1983 v Kroměříži, žije a pracuje v Itálii) se věnuje především sochařství. Při své umělecké tvorbě využívá každodenní materiály, z nichž vytváří snadno rozpoznatelná prostředí hraničící však s tajuplností a neobvyklostí. Její výstavy často nabývají vlastního života – neustále se mění a přetvářejí, někdy až do bodu, kdy se stanou nezávislými na umělkyni samotné. Bakalářský titul získala na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, magisterský studijní program absolvovala v Itálii na Akademii výtvarných umění v Carraře v ateliéru sochařství.

  Mezi její nedávné výstavy patří Falešné jezero (2016) ve Veletržním Paláci Národní galerie v Praze (jako součást větší výstavy nazvané Velkorysost: Umění obdarovat) a Group Show v galerii Berlinskej Model (2016). Její práce byly představeny mimo jiné na skupinových výstavách pořádaných Americkou akademií v Římě (2016), galerií MAXXI v Římě (2016) nebo galerií Fanta Spazio v Miláně (2015).