• Exhibitions
 • Artists
 • News
 • Fairs
 • Books
 • Contact
 • Motoko Ishibashi & Nils Alix-Tabeling

  Séraphîta

  8.11.2018–22.12.2018 Prague Curated by Christina Gigliotti
  • Text by Christina Gigliotti (EN)
  • Text by Christina Gigliotti (CZ)

  Séraphîta always has insects caught in her hair
  tendrils, tentacles
  twisting branches, spreading fingers into black sand
  She scuttles, she folds herself over
  blue-blooded, with a second skin
  exo
  two hairy legs
  a long dorsal fin and spout
  retractable claws
  roots that cling and burrow

  She inhales
  we try to destroy
  She exhales
  what we cannot possess

  Nils Alix-Tabeling’s (b. 1991 in Paris, lives and works in Brussels) practice encompasses sound installation, film, sculpture and performance. The bodies depicted in his sculptures move between different genetic iterations of what a body can be – expressing the potentialities of becoming. The mutability of form suggests the mutability of identity and the dissolution of the limits of the body. These sculptures then become activated by performance and film, props-becoming-characters, given voiceovers and interacted with, eroticised. Recent exhibitions include Somewhere In Between, invited by Komplot at Bozar Brussels, Belgium (2018), Hypersea as part of the Monte Carlo Art Fair, Monaco (2018), Le Bétyle d’Ail, Performance event curated by Komplot, Place du Jardin aux Fleurs in Brussels (2018), Absolute Eructance (with Charlie Billingham) at Damien and the Love Guru in Brussels (2017), and Paris Internationale art fair with Gianni Manhattan (2017).

  Motoko Ishibashi (b. 1987 in Nagasaki, lives and works in London) received an MA in Painting from the Royal College of Art, London in 2015. The subjects of her paintings, whether based on human, nature, technology, or a combination of each, are often peeled back to reveal the enigmatic and spectacular universes they carry within them. Recent solo exhibitions include écrin at La Plage in Paris (2017), and Guru Den at Bosse & Baum in London (2017). She has recently exhibited her work in group exhibitions at Unit 17 in Vancouver, CA (2018), Fig. in Tokyo, JP (2018), Foothold in Polignano a Mare, IT (2017), and the 14th Biennale de Lyon, FR (2017).

  Séraphîta má ve vlasech zamotaný hmyz,
  úponky, chapadla,
  zkroucené větve, roztažené prsty v černém písku
  Uniká, rozkládá se zevnitř
  modrá krev, druhá kůže
  exo
  dvě chlupaté nohy
  dlouhá hřbetní ploutev a rybí ústa
  vytažené drápy
  kořeny se připoutají a zahrabou

  Vdechuje
  snažíme se zničit to
  Vydechuje
  co nemůžeme mít

  Práce Nilse Alixe-Tabelinga (nar. 1991 v Paříži, žije a pracuje v Bruselu) zahrnují zvukové instalace, film, skulptury a performance. Těla zachycená ve skulpturách se pohybují mezi různým genetickým opakováním toho, čím může tělo být – vyjadřují potencialitu, čím vším je možné se stát. Proměnlivost forem naznačuje proměnlivost identity a stírání hranic těla. Skulptury jsou aktivovány performancí a filmem, rekvizity se stávají postavami za doprovodu zvukové nahrávky, v interakci, erotizované. K posledním výstavám autora patří Somewhere In Between, iniciovaná galerií Komplot v Bozaru v Bruselu (Belgie, 2018), Hypersea jako součást Monte Carlo Art Fair v Monaku (2018), Le Bétyle d’Ail, performance za kurátorství galerie Komplot, Place du Jardin aux Fleurs v Bruselu (2018), Absolute Eructance (s Charliem Billinghamem) v Damienu, Love Guru v Bruselu (2017) a veletrh umění Paris Internationale s Giannim Manhattanem (2017).

  Motoko Ishibashi (nar. 1987 v Nagasaki, žije a pracuje v Londýně) získala titul MA v oboru malba na Royal College of Art v Londýně (2015). Náměty jejích obrazů, ať už jsou založené na člověku, přírodě, technologii nebo jejich kombinaci, často odhalují enigmatické a spektakulární vesmíry, které jsou v nich ukryty. Poslední samostatné výstavy autorky zahrnují écrin v La Plage v Paříži (2017) a Guru Den v Bosse & Baum v Londýně (2017). Nedávno rovněž představila své práce na skupinových výstavách v Unitu 17 ve Vancouveru, CA (2018), Fig. v Tokiu, JP (2018), Footholdu v Polignano a Mare, IT (2017) a na 14. ročníku Biennale de Lyon, FR (2017).