• Exhibitions
 • Artists
 • News
 • Fairs
 • Books
 • Contact
 • Lenka Tyrpeklová

  Now I Can Say Hello

  26.10.2017–16.12.2017 Prague
  • EN
  • CZ

  This entire project was created when I had to bid a last farewell to a person close to my heart.

  A feast was held – a feast for a group of people who played central roles. These people are connected through a common experience; they interact, support one another and create their own specific type of tribe which was formed only after a common person close to them had passed away. Â

  Â
  The video image doesn’t only emphasize the imagination of feasts – it also leads to a discussion on whether this is a traditional feast with set rituals and customs or a nascent tradition with the atmosphere of a certain incantation.Â

  The two projections are accompanied by a soundtrack with an unforgettable male voice.

  Song from the film To Live (by Akira Kurosawa)

  Life is brief - fall in love, beautiful maiden.
  Before the tides of passion cool within you.
  Life is brief - fall in love, beautiful maiden.
  For those of you who know no tomorrow.

  Celý projekt vznikl při příležitosti rozloučení se s blízkou osobou.

  Vznikla hostina. Hostina pro uskupení lidí, kteří představují hlavní roli a jsou spojeni jedním zážitkem, vzájemně se ovlivňují, podporují a utváří svůj specifický druh kmene, který se však uskupil až po odchodu společné blízké osoby.

  Videoobraz nezdůrazňuje jen obrazotvornost hostin, ale zároveň vede k diskutování otázek, zda se jedná o tradiční hostinu s klasicky ukotvenými rituály a zvyky nebo nově vznikající tradici s atmosférou jakéhosi zaklínadla.

  Dvě projekce jsou doplněny o zvukovou stopu nezapomenutelného mužského hlasu.

  Píseň z filmu Žít (Akira Kurosawa)

  Život je tak krátký, zamiluj se krásná panno,
  dokud je ti shůry přáno, dokud tělem cloumá vášeň.

  Život je tak krátký, zamiluj se krásná panno,
  neuvidíš další ráno, zítra bude ten cit zhašen.