• Exhibitions
 • Artists
 • News
 • Fairs
 • Books
 • Contact
 • Šimon Sýkora

  Turning Stranger

  7.1.2021–23.4.2021 Brno Curated by Christina Gigliotti
  • Text by Christina Gigliotti (EN)
  • text by Christina Gigliotti (CZ)

  A waify individual approaches a group of friends drinking and playing cards under a tree.

  “I was you in a past life.” The stranger says, pointing with her spindly finger to the drunkest player. He barely hears her, but sleeps badly for the next three nights, squirming and sweating under the sheets.

  This isn’t the first time someone has tried to play tricks on the man. This town is full of vagrants and eccentrics. But after the third night, he dreams deeply. He dreams he is a child on a farm, tending to the pigs and chickens. The animals are tender and seem to rely on him. The goats in their pen stare up at him with their inquisitive eyes, shaped like keyholes, and ask “What next?”

  He is also a goat. His spiral horns knock against doorways. The soil has never been more enticing, and he digs at it with his hooves, searching for tufts of green.

  Turning Stranger

  The one that leads you to understand time happens all at once.
  She will show you the way.

  Neduživá postava přistoupí ke skupině přátel popíjejících a hrajících karty pod stromem.

  "V minulém životě jsem byla tebou" řekne neznámá a ukazuje svým vřetenatým prstem na toho nejopilejšího z hráčů. Ten ji sotva slyší, ale příští tři noci špatně spí, vrtí se a potí pod přikrývkami.

  Není to poprvé, co se někdo pokoušel si z toho muže vystřelit. Tohle město je plné tuláků a podivínů. Ale po třetí noci už spí tvrdě. Sní o tom, že je dítětem na farmě a pečuje o prasata a kuřata. Zvířata jsou vlídná a zdá se, že na něj dají. Kozy v ohradě na něj zírají zvědavýma očima ve tvaru klíčové dírky a ptají se: „Co dál?“

  On sám je také koza. Jeho zakroucené rohy klepou na dveře. Země nikdy nebyla lákavější a on do ní ryl kopyty, hledaje zelené drny.

  Turning Stranger
  Ta, která vás vede k pochopení, že všechen čas se děje zároveň.
  Ona vám ukáže cestu.