• Exhibitions
 • Artists
 • News
 • Fairs
 • Contact
 • Tereza Lenerová, Adam Vačkář

  Taxon Two (performance)

  4.9.2020–4.9.2020 Prague
  • EN
  • CZ

  performance 4.9. at 9:10 pm, park Stromovka at Bistro NO.2

  A Taxon is a designation for a group of specific organisms that have common specifications. A new Taxon evaluates whether or not it is advantageous to learn to live with a new body or to get rid of it. Its mutating body, which is just learning to walk, does not know its possibilities. We follow the process of the transformation, as if the body transforms like an open source code. The new creature is locked within the limits of its development and slowly subdues the prostheses that "nature" has given it. For now, it can only touch the verticality.

  performance 4.9. ve 21:10 v parku Stromovka u Bistra NO.2

  Taxon je označení skupiny konkrétních organismů, které mají společné znaky. Nový taxon vyhodnocuje, zdali je výhodnější se naučit žít s novým tělem či se ho naopak zbavit. Mutující tělo, které se teprve učí chodit nezná své možnosti. Sledujeme proces proměny, tělo se proměňuje jako open source kód. Nový tvor je uzamčen v limitech důsledku svého vývoje a pomalu si podmaňuje protézy, která mu “příroda” nadělila.
  Prozatím se umí vertikality jen dotknout.