• Exhibitions
 • Artists
 • News
 • Fairs
 • Contact
 • Vladimír Houdek

  Night Shift

  14.6.2018–28.7.2018 Brno Curated by Jiří Havlíček
  • Text by Jiří Havlíček (EN)
  • Text by Jiří Havlíček (CZ)

  Night Shift

  At the beginning of 2007 Steve Jobs introduced a revolutionary electronic device that was to change the existing concept of the mobile phone. A video recording of the event on YouTube starts with Jobs arriving. In a half-close-up, the camera follows him, a greying, visibly nervous man in a black sweatshirt against a dark background. The next shot shows a large-format projection screen featuring a black apple, dramatically illuminated from behind. The small figure in the black sweatshirt slowly, uncertainly approaches the giant screen from the left. Today, the whole thing might appear slightly comic. Every sentence he utters about a ground-breaking invention is hailed with a burst of applause and excited shouts from the audience. The strongest response is triggered by a demonstration of scrolling. According to a later account, from a former Apple employee, this public presentation was only little short of a miracle. The demo version of this mobile phone already existed but was fraught with flaws. Applications worked only partially and an exact sequence of steps had to be observed, otherwise the system would become blocked. The memory was small and the device had to be restarted frequently. For the public presentation, the choreography had to be practiced, using several mobiles and switching on individual functions in a very particular order. This meticulously prepared performance had been rehearsed for five days, and together with the slogan “reinventing the phone” went down in history.

  According to Neil Postman, the most important invention of the 19th century was the invention of invention. In his book subtitled How the Past Can Improve Our Future he claims that since we learned how to invent, the question of why receded in importance. Needless to say, every invention entails a problem that can be only solved by another invention. In addition, says Postman, technological inventions target particular problems, yet the question remains as to whether these problems concern all of us. Several years ago, a new application called Night Shift appeared on smart phones, resulting from the fact that glowing displays tricked the brain which, believing that the sun was still shining, stopped producing melatonin, the hormone of sleepiness. We seem to be reinventing the natural biorhythm. Surprisingly often, bright tomorrows turn into dark visions, and Night Shift won’t change this. Dimmed light will only cause tiredness and the sleep will awaken demons.

  Noční režim

  Na začátku roku 2007 představil Steve Jobs revoluční elektronické zařízení, které mělo změnit dosavadní představu o mobilním telefonu. Prezentace před zaplněným sálem trvala devadesát minut. Videozáznam celé akce na YouTube začíná záběrem přicházejícího Jobse. Kamera v polocelku sleduje prošedivělého, viditelně nervózního muže v černé mikině na tmavém pozadí. Následující záběr odhalí velkoformátovou projekci s černým jablkem, dramaticky nasvíceným zezadu. K obřímu plátnu se zleva blížínejistým krokem drobná postava v černé mikině. Dnes už to působí možná trochu komicky. Za každou větou o převratném vynálezu se v sále ozve nadšený potlesk a výkřiky. Největší odezvu publika vyvolá ukázka scrollování. Podle pozdějšího vyprávění jednoho bývalého zaměstnance firmy Apple, byla veřejná prezentace doslova zázrak. Prototyp telefonu už existoval, ale měl celou řadu chyb. Aplikace fungovaly jen omezeně a bylo zapotřebí dodržovat přesné pořadí kroků, jinak se systém zablokoval. Paměť telefonu byla nízká a zařízení se muselo každou chvíli restartovat. Pro veřejnou prezentaci bylo nutné nacvičit choreografii s několika různými telefony a jednotlivé funkce zapínat v daném pořadí. Pečlivě připravené představení se zkoušelo pět dní a spolu s hlavním sloganem znovu vynalézáme telefon, vstoupilo do dějin.

  Největším vynálezem devatenáctého století byl podle Neila Postmana vynález vynálezu. Ve své knize s podtitulem How the Past Can Improve Our Future tvrdí, že od chvíle, kdy jsme se naučili jak vynalézat, otázka proč ztratila význam. Není potřeba připomínat, že každý vynález s sebou zpravidla přinese problém, který vyřeší až nový vynález. Navíc, jak píše Postman, technologické vynálezy řeší určité problémy, otázkou však zůstává, jestli to jsou problémy nás všech. Před několika lety se na chytrých telefonech objevila aplikace Noční režim. Zářící displeje totiž dokázali oklamat mozek a ten v domění, že neustále svítí slunce, přestal produkovat melatonin - hormon ospalosti. Vypadá to, že znovu vynalézáme přirozený biorytmus. Světlé zítřky se podezřele často mění v temné vize. Noční režim na tom nic nezmění. Tlumené světlo pouze vyvolá únavu a spánek probudí démony.